Menu
MŠ Lípa
Mateřská školaLípa

Mobilní aplikace školy ke stažení ZDE

Program Začít spolu

(v mezinárodním označení Step by Step)logo

Je otevřený metodický model nabízející učitelům a školám konkrétní postupy, jak realizovat požadavky a cíle Rámcového vzdělávacího programu pro ZV i MŠ (dále jen RVP).

Program představuje velmi otevřený didaktický systém. Umožňuje každé škole, každému učiteli přizpůsobit si jeho konkrétní podobu kultuře, zvykům a tradicím dané země, jejímu vzdělávacímu systému i potřebám konkrétních dětí.

Začít spolu představuje pedagogický přístup, který v sobě spojuje moderní poznatky pedagogické a psychologické vědy spolu s osvědčenými vzdělávacími postupy (opírá se o konstruktivismus, učení Komenského, Montessoriové, poznatky o fungování mozku a procesech učení obsažené v dílech Piageta, Vygotského, Eriksona, Gardnera…). Jedná se o program, který představuje pedagogický přístup orientovaný na dítě.

Vzdělávací program Začít spolu klade důraz na individuální přístup k dítěti, partnerství rodiny, školy a širší společnosti v oblasti výchovy a vzdělávání. Prosazuje a umožňuje inkluzi dětí se speciálními potřebami (dětí nadprůměrně nadaných, dětí s vývojovými poruchami, dětí s postižením, velmi se osvědčuje u dětí z různých etnických menšin).

Využívá projektového učení, integrovanou tematickou výuku a podnětné prostředí ve třídě (netradiční členění třídy do tzv. center aktivit).

Již od MŠ se úspěšně pracuje se sebehodnocením (prostřednictvím portfolia a individuálního vzdělávacího programu) dětí, což posiluje pozitivní motivaci dětí k aktivnímu a samostatnému učení.

Program má propracovaný systém modulů vzdělávání. Tyto moduly tvoří ucelený komplex, který umožňuje pracovat podle nejnovějších světových poznatků i výsledků výzkumů v oblasti psychologie a pedagogiky. Cílem a posláním Step by Step ČR o. s. je seznámit pedagogy s novými moderními trendy v rámci vzdělávacího procesu, podpořit jejich profesní a osobnostní růst, rozvíjet jejich kreativitu a týmovou spolupráci a aktivní spolupráci s rodiči dětí.

Kvalita tohoto programu je definována Mezinárodními ISSA standardy kvality pedagogické práce.

Tyto Standardy splňují požadavky na kvalitu vzdělávání v zemích EU, jsou v souladu s trendy českého školství, s myšlenkami RVP a slouží jako nástroj pro to, aby děti, které vzděláváme, byly připravené na život. Standardy představují základní znalosti, dovednosti, postoje a strategie učitelů, kteří se řídí filozofií programů orientovaných na dítě. V podstatě popisují klíčové kompetence učitele.

SbS ČR, o.s. je držitelem licence a práv na šíření a rozvoj vzdělávacího programu Začít spolu v České republice a vlastní autorizaci Mezinárodních ISSA standardů kvality pedlogo 2agogické práce v ČR od mezinárodní asociace Step by Step ISSA International Step by Step Association (dále jen ISSA), které je členem. Více informací o ISSA je k dispozici na www.issa.nl.

 

Průběh dne ve třídě s prvky programu Začít spolu

Konkrétní struktura dne a délka jednotlivých činností se vždy řídí potřebami dětí a odvíjí se od tématu, na němž děti ve třídě pracují. Typy činností, které využívají všichni (v různé míře a odlišném časovém rozložení):

 • Ranní svačinka a čas na volné společné hry dětí
 • Ranní kruh

Den začíná ranním kruhem, který je místem pro společné setkávání, pro společné sdílení, pro vyjadřování vlastních pocitů (jak se momentálně cítíme, co nás těší nebo trápí). V ranním kruhu se také děti dozví informace o tom, co je na daný den naplánováno, jaké aktivity je čekají, na co se mohou těšit. Děti mají možnost říct, co už o daném tématu vědí ze svého života, využít své zkušenosti. Jsou motivovány ke sdělení, co by je ještě zajímalo a chtěly se dovědět apod. K rozvinutí daného tématu jsou využívány pohybové aktivity, hry, písničky, básničky, slovní hry, procvičování mluvidel, dechová cvičení, prvky předčtenářských a předmatematických dovedností.

 • Činnosti v centrech aktivity myslivec

Dětem jsou nabídnuty různé činnosti k danému tématu v jednotlivých centrech aktivit (objevování, zkoumání, pokusy, hry, tvoření, manipulace s předměty...). Do každého centra se hlásí podle zájmu 2 – 6 dětí. Děti zavěsí svou značku na háček ve vybraném centru.
Hry, činnosti, aktivity a úkoly v centrech aktivit vedou děti k objevování, umožňují jim spolupracovat, navzájem si pomáhat, společně řešit problémy, učit se od sebe navzájem, hrát si.  Děti si hrají a zacházejí s reálnými materiály a předměty dostupnými v každém centru. Připravené činnosti, aktivity, hry a úkoly jsou zaměřeny prakticky, mohou být odstupňovány podle obtížnosti a podle individuálních dovedností a schopností dětí.

Při činnostech dostupných v centrech aktivit nastává ve třídě situace, kdy se v tentýž čas paralelně vedle sebe odehrávají různé činnosti. V každém centru jiná skupinka dětí provádí aktivity, které spojuje společné téma. Samozřejmostí je propojení probíraného tématu s reálným životem (exkurze, besedy, výpravy…). Do aktivit se mohou zapojit i rodiče.

V průběhu her a aktivit v centrech „přechází“ učitel do role pozorovatele a pomocníka. Sleduje, jak se dětem daří. Poradí tam, kde děti narazí na problém a nevědí, jak jej řešit. Poskytuje individuální pomoc dětem, které ji potřebují. Některé situace vyžadují, aby se učitel zapojil do činností s dětmi přímo, poskytoval dětem dopomoc či je provázel při plnění úkolu.

 • Hodnotící / reflexní kruh

Následuje po ukončení činnosti v centrech aktivit. Všichni se společně sejdou a zhodnotí, co se jim líbilo, co a jak se jim dařilo či nedařilo, co je zaujalo, kdo jim v činnostech pomohl nebo poradil. Povídají si o tom, co nového umí, co si zapamatovali. Reflexní kruh je i zpětnou vazbou pro učitele.

 • Dopolední svačinka
 • Pobyt venku louka

Vycházky a pobyty na hřištích a zahradě u MŠ mohou být spojeny s tématem dne. Pobyt venku slouží k pohybovým aktivitám, poznávání přírody, seznamování se s okolím, dramatickým i dalším hrám.

 • Čas oběda

Uspokojení biologických potřeb dítěte, sociální a kulturní zkušenost. Děti jsou vedeny k sebeobsluze, samostatnosti a dodržování správných hygienických návyků. Po obědě se děti ukládají k odpočinku, některé spí. Tato doba je využívána ke čtení či poslechu pohádek. Děti, které neusnou, mohou po odpočinku provozovat tiché činnosti v centrech aktivit. Učitelé mohou s dětmi pracovat na individuálních úkolech.

 • Odpolední aktivity

Odpoledne se děti rozhodnou, zda budou pokračovat v činnostech v centrech aktivit nebo si zvolí činnost jinou. Je zde prostor zejména pro volné hry dětí.

Centra aktivity /CA/

nabízená programem Začít spolu:

 • domácnost
 • knihy a písmena
 • dramatizace
 • atelier
 • pokusy
 • manipulační hry
 • kostky
 • hudba
 • voda a písek
 • dílna
 • školní zahrada
 • kostky a doprava
 • pohyb a sport

O nás

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Aktuální počasí

dnes, středa 22. 5. 2024
déšť 18 °C 14 °C
čtvrtek 23. 5. slabý déšť 20/12 °C
pátek 24. 5. slabý déšť 20/13 °C
sobota 25. 5. déšť 20/14 °C

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Až přijde máj, vyženeme kozy v háj.

Pranostika na akt. den

Na Julii lny se sijí.

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17
1
18 19
20 21 22 23
1
24 25 26
27 28 29
1
30
1
31 1 2

Svátek a výročí

Svátek má Emil

Státní svátky a významné dny na dnešek:

 • Mezinárodní den biodiverzity

MŠ Lípa

Zásluhou místních občanů Scholastera a rodu Kubínů byla v roce 1891 povolena škola. Obec Lípa se rozhodla pro stavbu a zahájila ji uprostřed obce na pěkném místě s terasovitými zahrádkami. V roce 1892 škola zahájila vzdělávání dětí. Náklad na tehdejší dobu byl značný. Škola o dvou učebnách a bytem pro učitele stála 13 000 zlatých. Vyučování bylo zahájeno prozatím v jedné třídě. 31 let vedl školu řídící učitel František Žíla. Při příležitosti odchodu na odpočinek 28. června 1923 mu bylo uděleno čestné občanství obce Lípa.

Více....

Kontakt

Mateřská škola Lípa, okres Zlín,
příspěvková organizace

Lípa č. p. 118, 763 11 Lípa
IČO: 75021145
e-mail: mslipa@seznam.cz
telefon: 577 901 882
mobil: 776 192 296

MŠ Lípa