Menu
MŠ Lípa
Mateřská školaLípa

Mobilní aplikace školy ke stažení ZDE

Předškoláci

Informace pro rodiče dětí s povinným předškolním vzděláváním

Povinná předškolní docházka – týká se dětí, které dosáhnou 5-ti let do 31. 8.

 • zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání v době zápisu, pokud ještě nedochází do MŠ
 • platnost od 1. 9. 2017
 • upravuje zákon 178/2016 Sb., kterým se mění zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákon 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 • předškolní vzdělávání je povinné pro 5 leté děti od začátku následujícího školního roku do zahájení povinné školní docházky
 • povinné pro občany ČR a cizince s pobytem na území ČR déle než 90 dnů
 • nevztahuje se na děti s hlubokým mentálním postižením
 • podmínky uvolňování a omlouvání dětí stanoví ředitel MŠ ve školním řádu – viz. část Práva a povinnosti zákonných zástupců
 • přestupek - nepřihlášení dítěte k povinnému předškolnímu vzdělávání nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání (§ 182a), lze uložit pokutu až 5 000,- Kč.
 • předškolní vzdělávání ve veřejných MŠ je pro tyto děti bezúplatné (§35, odst.2), a to po celou dobu, než dítě nastoupí k povinnému školnímu vzdělávání (zákonný zástupce hradí pouze stravné)

Rozsah povinného předškolního vzdělávání (vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů).

Pravidelná denní docházka v pracovní dny, mimo dny školních prázdnin, je 4 souvislé hodiny denně, tzn. od 8:00 do 12:00 hodin.

Jiný způsob plnění předškolního vzdělávání - § 34a odst. 5

 • individuální vzdělávání dítěte
 • vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní
 •   školy speciální (při udělení odkladu povinné školní docházky)
 • vzdělávání v zahraniční škole na území ČR, ve které MŠMT povolilo plnění povinné
 •   předškolní docházky

Individuální vzdělávání dítěte - §34b

V odůvodněných případech se mohou zákonní zástupci rozhodnout plnit předškolní vzdělávání formou individuálního vzdělání bez pravidelné denní docházky do MŠ. Tuto skutečnost jsou zákonní zástupci povinni oznámit ředitelce školy 3 měsíce před začátkem školního roku, tj.do konce května.

Náležitosti oznámení:

 • jméno, příjmení
 • rodné číslo,
 • místo trvalého pobytu (v případě cizince místo pobytu dítěte)
 • období individuálního vzdělávání
 • zdůvodnění

Vedení MŠ zákonným zástupcům doporučí oblasti, ve kterých má být dítě vzděláváno
– odkaz na RVP PV, ŠVP PV, Desatero pro rodiče – vydalo MŠMT.

Škola má za úkol ověřit úroveň takového vzdělávání a případně rodičům doporučit další postup.

Způsob ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů dítěte:

Zákonný zástupce se dostaví s dítětem do MŠ, je přítomen ověřování úrovně osvojování očekávaných výstupů. Doporučujeme přinést podle čeho s dítětem pracují, seznam literatury, obrázky a výtvory dítěte, fotografie jak doma pomáhá, jak si hraje, jak sportuje, seznam písniček a říkadel, která si říkají a zpívají.

Termíny ověřování:

Jsou zveřejněny v řádu mateřské školy.

Náhradní termín: 

Doporučujeme se dopředu domluvit s ředitelkou MŠ na přesný den a čas, kdy zákonný zástupce s dítětem do MŠ přijde.

Mateřská škola doporučuje zákonnému zástupci další postup při vzdělávání dítěte.

Pokud zákonný zástupce nezajistí účast dítěte u ověření vzdělávacích výsledků, a to ani v náhradním termínu, ředitel školy ukončuje individuální vzdělávání dítěte a neprodleně tuto skutečnost písemně oznámí zákonnému zástupci dítěte. Dítě nelze opětovně individuálně vzdělávat.

Výdaje spojené s individuálním vzděláváním hradí zákonní zástupci (mimo kompenzačních pomůcek u dětí se SVP a výdajů na činnost MŠ, do níž bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání).

Plnění povinnosti školní docházky - §36

Odklad povinné školní docházky - §37

 • termín zápisu k povinné školní docházce – ředitel školy stanovuje v období od 1. do 30. dubna
 • zákonný zástupce podá písemnou žádost o odklad povinné školní docházky v době zápisu k povinné školní docházce a doloží souhlasná stanoviska školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa
 • při udělení odkladu povinné školní docházky informuje škola o povinnosti předškolního vzdělávání možných způsobech jejího plnění

Uvolňování a omlouvání dítěte:

Zákonný zástupce je povinen vždy dítě omluvit písemně prostřednictvím omluvného listu, který je k dispozici na nástěnce s označením Předškoláci (v přízemí MŠ).

Při náhlém onemocnění dítěte rodič dítě telefonicky omluví do 7:30 a po nemoci, při návratu do MŠ přinese písemnou omluvu prostřednictvím vyplněného omluvného listu. Při plánované absenci dítěte, vyplní zákonný zástupce omluvný list a předá jej třídní učitelce nejpozději 1 den před počátkem plánované absence. Pokud zákonný zástupce dítě písemně neomluví, bude ředitelkou školy písemně vyzván, aby tak učinil do 3 dnů. Pokud takto neučiní, je tento způsob kvalifikován jako přestupek a řeší jej přestupková komise obecního úřadu (§ 182a).

O nás

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Aktuální počasí

dnes, neděle 21. 7. 2024
jasno 28 °C 17 °C
pondělí 22. 7. slabý déšť 30/17 °C
úterý 23. 7. slabý déšť 25/17 °C
středa 24. 7. zataženo 24/14 °C

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Co červenec končí, srpen začíná.

Pranostika na akt. den

Na proroka Daniele nalije též do mandele.

MŠ Lípa

Zásluhou místních občanů Scholastera a rodu Kubínů byla v roce 1891 povolena škola. Obec Lípa se rozhodla pro stavbu a zahájila ji uprostřed obce na pěkném místě s terasovitými zahrádkami. V roce 1892 škola zahájila vzdělávání dětí. Náklad na tehdejší dobu byl značný. Škola o dvou učebnách a bytem pro učitele stála 13 000 zlatých. Vyučování bylo zahájeno prozatím v jedné třídě. 31 let vedl školu řídící učitel František Žíla. Při příležitosti odchodu na odpočinek 28. června 1923 mu bylo uděleno čestné občanství obce Lípa.

Více....

Kontakt

Mateřská škola Lípa, okres Zlín,
příspěvková organizace

Lípa č. p. 118, 763 11 Lípa
IČO: 75021145
e-mail: mslipa@seznam.cz
telefon: 577 901 882
mobil: 776 192 296

MŠ Lípa