Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Školní rok 2021/2022

I. třída Medvídci

věkově smíšená třída dětí (zpravidla 3 - 6 let).
V této třídě se zaměřujeme zejména na individuálních rozvoj osobnosti dítěte při respektování jeho potřeb, schopností a dovedností. Dětem umožňujeme ve větší míře seberealizaci a podporujeme jeho samostatnost.

II. třída Koťátka

speciální logopedická třída, věkově smíšená (zpravidla 3 - 6 let).

Pro děti zařazené do logopedické třídy je zajištěna speciální logopedická péče individuální i skupinová. Zajišťují ji každodenně ve třídě dvě pedagogické pracovnice s požadovanou kvalifikací.

Logopedickou péči zaštiťuje školní logopedka - pracovnice SPC pro vady sluchu a řeči při MŠ, ZŠ a SŠ Valašské Meziříčí, detašované pracoviště Zlín. DO MŠ dojíždí 1x měsíčně na konzultace s učitelkami a individuální práci s dětmi.
 
Každé dítě má zaveden logopedický sešit.
Jeho prostřednictvím a za pomoci konzultací doporučují učitelky rodičům, jak pracovat s dítětem v domácím prostředí.

Třídní maskoti

V tomto školním roce máme ve třídách opět třídní maskoty.  Děti si je samy pojmenovaly. Ve třídě Medvíků je naším novým kamarádem medvědice Vikinka a ve třídě Koťátek kocour Mikeš. Maskoti se zapojují do aktivit v ranním kruhu, mohou jít s dětmi na vycházku nebo dokonce jet na výlet.

VikinkaMikeš

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Víkendový sešit

Děti si sešity postupně berou domů na víkend a v pondělí je zase přinesou do školky.Do sešitů spolu s rodiči napíší krátký záznam, jak se měli, co dělali a prožili o víkendu. Děti nakreslí obrázky, rodiče doplní fotografie. V pondělí ve školce paní učitelky záznamy přečtou a spolu s dětmi si povídají.  Sešity jsou pro děti vynikajícím propojením života doma a ve školce.

sešit medvídci 1

sešit medvídků 2