Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Rytmohrátky

Zaměřujeme se na rozvoj jemné a hrubé motoriky, koordinace těla, rozvoj pravé i levé hemisféry, podporujeme kooperativní dovednosti, probouzíme u dětí zájem o hudbu a hudební žánry, trénujeme soustředěnou pozornost, podporujeme tvořivé sebevyjádření.

Děti se schází 1x za 14 dní vždy v sudou středu. Třída Medvídků od 12:00 do 12:20 hodin, třída Koťátek od 13:25 do 13:45 hodin.

Aktivity vede paní učitelka Mgr. Tereza Podešvová.

 

Náplň: - spojení vokálních, pohybových i rytmických činností

            - rytmické hry (vnímání metra, rytmu a jejich interpretace)

            - rytmická improvizace

            - spojení rytmizace a pohybu

            - poslech a práce se všemi hudebními žánry (populární hudba,

              country, vážná hudba atd.)

            - orchestrální hra na tradiční Orffovy, ale i netradiční
              nástroje
(Boowhacker, pískací hračky, nafukovací balónky, atd.)

Rytmohrátky jsou zaměřeny na dílčí vzdělávací cíle:

- rozvoj jemné i hrubé motoriky (koordinace pohybu těla; koordinace ruky
  a oka)

- rozvoj pravé i levé mozkové hemisféry; chápat prostorové pojmy
- rozvoj kooperativních dovedností
- rozvoj zájmu o různé hudební žánry
- rozvoj paměti a pozornosti
- podpora a rozvoj zájmu o učení
- rozvoj tvořivého sebevyjádření
- rozvoj záměrného soustředění na činnost a udržení pozornosti
- postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí

S ohledem na náročnost jsou rytmohrátky určeny pouze pro děti předškolního věku!     

Rytmohrátky

Rytmohrátky

Rytmohrátky