Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Naše MŠ je dlouhodobě zapojena do programuLíska - logo

MRKVIČKA

Dlouhodobý program Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina (SSEV Pavučina – www.pavucina-sev.cz).

Síť MŠ realizujících a podporujících environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu (EVVO).

V současné době je do sítě zapojeno přes 700 MŠ ze všech 14 krajů ČR.
Za roční členský příspěvek MŠ hradí 400,-- Kč.

Cíl projektu:

 • Podporovat EVVO v MŠ.
 • Zprostředkovat komunikaci mezi MŠ, organizacemi zabývajícími se EVVO a veřejnou správou.
 • Poskytovat prostor pro výměnu informací a zkušeností mezi pedagogy MŠ navzájem.
 • Poskytovat zázemí a konkrétní podporu pro realizaci EVVO v předškolních zařízeních.

 

Síť MŠ MRKVIČKA poskytuje:

 • Semináře, dílny na konferencích pro pedagogy.
 • Autobusové exkurze po MŠ a subjektech pracujících s předškolními dětmi.
 • Třídenní setkání pedagogů zabývajících se předškolní výchovou.
 • Zasílání materiálů, publikací, informací pomáhajících rozvíjení EVVO v MŠ. Rozesílka probíhá v tištěné i elektronické podobě. Pravidelný Informační bulletin Mrkvička (4x za rok).
 • Zveřejňování informací na www.zkola.cz.
 • Konzultace a poradenství.
 • Vytvoření adresáře MŠ realizujících EVVO, poskytování kontaktů.

 

Povinnosti člena sítě MŠ MRKVIČKA:

 • Vyplnění přihlášky a její zaslání do Střediska volného času ALCEDO Vsetín (www.alcedovsetin.cz).
 • Úhrada členského příspěvku 100,-- Kč / 1 školní rok.
 • Aktivní zapojení – poskytování údajů, zkušeností, komunikace, účast na akcích.
 • Usilování o naplnění kriterií sítě MRKVIČKA v programu MŠ.

 

MRKVIČKA

Využití metod a forem práce:

 • dramatické hry a dramatická výchova
 • smyslové hry, prohlubování smyslového vnímání
 • pozorování a pokusy - zejména v terénu
 • tvořivé hry (s přírodním i odpadovým materiálem), výtvarná a pracovní činnost
 • didaktické, pohybové i jiné hry zaměřené na spolupráci i samostatné jednání
 • rozhovory, řízené diskuse

Publikaci vydalo středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory - Sever, Brontosaurus Krkonoše.

http://www.sever.ekologickavychova.cz

Krajským koordinátorem programu Mrkvička je Líska o.s. pro EVVO ve Zlínském kraji, Vsetín.

http://www.liska-evvo.cz