Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Historie školy v Lípě

 

           Zásluhou místních občanů Scholastera a rodu Kubínů byla v roce 1891 povolena škola. Obec Lípa se rozhodla pro stavbu a zahájila ji uprostřed obce na pěkném místě s terasovitými zahrádkami. V roce 1892 škola zahájila vzdělávání dětí. Náklad na tehdejší dobu byl značný. Škola o dvou učebnách a bytem pro učitele stála 13 000 zlatých. Vyučování bylo zahájeno prozatím v jedné třídě. 31 let vedl školu řídící učitel František Žíla. Při příležitosti odchodu na odpočinek 28. června 1923 mu bylo uděleno čestné občanství obce Lípa. V září 1923 nastoupil jako nový řídící Bedřich Ondruch a učiteli byli Bohumil Struhala a Cyril Horák.

         V roce 1930 byla škola opravena, provedena nová fasáda, nátěry oken a dveří, přistavena a zařízena další třída. Roku 1931 přišel učitel František Mlýnek, zůstal lipské škole věrný několik desetiletí. Třetí třídu učila Marie Horká. Od roku 1935 byl novým řídícím a správcem Antonín Kadleček. Škola se stala trojtřídní, od 1936 čtyřtřídní a ve školním roce 1940/1941 měla šest tříd, cca 140 – 160 žáků. V období 1941 – 1946 byl přechodně ředitelem František Mlýnek, řídil pět tříd. V roce 1945 obsadili budovu maďarští uprchlíci a Němci a nadělali v ní spoustu škody. Roku 1946 se znovu vrátil řídící Antonín Kadleček, třídy byly redukovány na tři s 90 žáky, učiteli byli František Mlýnek a Vilemína Červenková.

               V roce 1950 byla položena nová krytina střechy a o rok později zaveden vodovod. Ve dvouletém období 1958 – 1960 zastávala funkci ředitelky školy za nemocného pana Kadlečka paní Věra Filipiová. V roce 1960 nastupuje jako ředitel Dobroslav Láník. Jako učitelé pracovali František Mlýnek a Alena Láníková.

            V roce 1964 se přistavily veranda a prádelna, roku 1967 proběhla komplexní oprava školy s další přístavbou a novou fasádou za 120 000 Kč. Kvůli nedostatku žáků začal v tomto roce poprvé chodit 5. ročník do Želechovic a o od roku 1974 se po 82 letech vyučování ukončilo. 50 dětí přešlo do sousední obce. MNV rozhodl rekonstruovat budovu pro mateřskou školu (vždy o prázdninách zde byl umístěn tzv. Žňový útulek pro předškolní děti). Mateřská škola byla otevřena v roce 1975 pro 42 dětí ve dvou oddělelních a první ředitelkou byla Božena Pekařová. Byla rekonstruována budova – ústřední topení, kotelna, kuchyně, sociální zařízení, učebny v nákladu 500 000 Kč. Během dalších pěti let byla upravena zahrada, provedeno oplocení, zbudovány kovové průlezky. Natřena okna a nová plechová střecha.

                I po roce 1989 sídlila v budově mateřská škola. Zastupitelstvo obce vynaložilo velké náklady na další rekonstrukci budovy a zahrady. V roce 1991 byly zakoupeny nejnutnější stroje do kuchyně (lednička, mrazáky, velkokapacitní sporák) a zavedena voda z veřejného vodovodu. Následující rok byly zrekonstruovány a zařízeny nábytkem všechny třídy. V roce 1993 byla školka plynofikována a na zahradě otevřeno dětské hřiště s dřevěnými konstrukcemi, ohništěm, hřištěm v ceně 1 100 000 Kč. Podle provozního řádu hřiště slouží nejen mateřské škole, ale také široké veřejnosti.

                 V roce 1994 byla zahájena rekonstrukce budovy. Místnosti skladů se opravily pro potřeby obecního úřadu, který se zde definitivně přestěhoval. Kotelna se změnila na sklady, později i archiv. Byla renovována kuchyně (nový nábytek, nádobí). V celé budově byla vyměněna okna. Práce pokračovaly v roce 1998 výměnou střešní krytiny, rekonstrukcí střešní vazby. Byly instalovány nové okapy z mědi, udělány komíny, vše v hodnotě 700 000 Kč.

                   V roce 1999 byla zkolaudována budova s novými architektonickými vstupy do mateřské školy a obecního úřadu. „Ložnice“ dětí byla upravena na prostory pro veřejnost k podnikání se samostatným vchodem, obecní úřad zvětšil svou zasedací místnost a získal snad již konečnou podobu. Nová fasáda byla ozdobena sochařsky ztvárněným znakem obce i České republiky, rovněž nápisy s označením institucí. Vše v částce cca 2 000 000 Kč.

                      V roce 1991 přišla ředitelka Olga Dobiášová z Vizovic a po deseti letech byla vystřídána Drahomírou Ryšavou z Vizovic. Od roku 2012 je ředitelkou MŠ Bc. Bohuslava Řehůřková ze Zlína.