Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Školní vzdělávací program

Název ŠVP: Krůček, za ním krok, projdeme spolu rok.

Celý text ŠVP pro PV v MŠ Lípa je k nahlédnutí v MŠ.
Zde uvádíme jen jeho část.

VZDĚLÁVACÍ OBSAH

INTEGROVANÉ BLOKY:

1. Kluci a holky, hurá do školky!

    Charakteristika

    - mateřská škola, adaptace v prostředí MŠ, zaměstnanci, děti ve třídě, vzájemná
      komunikace, hra
    - spoluprožívání, pravidla, morální hodnoty (tolerance, vzájemná pomoc
      a spolupráce), vyrovnání se změnami, které na nás působí
    - rodina - funkce rodiny (výchova, přirozené učení, bezpečí, jistota, zázemí apod.),
    - role a vztahy v rodině, členové rodiny, morální hodnoty (péče o členy rodiny,
      vzájemná pospolitost, pomoc apod.), oslava narozenin a svátků v rodině
    - Lípa - poznávání vesnice, okolí MŠ, znaku obce Lípa, kdo obec vede, důležité
               budovy a místa, historická místa, příroda v okolí obce, tradice a kulturní život
               v obci,
    - nejbližší obce, města, organizace a spolky

2. Na podzimním políčku hledá dráček barvičku

    Charakteristika

    - proměny přírody v různých ročních obdobích, střídání ročních období, typické
      znaky ročních období, počasí
    - vnímání všemi smysly, estetické vnímámí, barvy, stromy, květiny, plodiny
    - environmentální výchova, snaha o udržitelný rozvoj, ochrana a péče o zvířata,
      rostliny, životní prostředí
    - působení člověka na přírodu, nakládání s odpady
    - neživá příroda - slunce, voda, vzduch, půda, nerosty a horniny
    - volně žijící zvířata (lesní, vodní, na poli a na louce), seznámení se s životem zvířat,
      mláďata, péče o zvířata)
    - kulturní a společenské vyžití (pouštění draků apod.)

3. Než zazvoní zvoneček...

    Charakteristika

     - příprava na tradiční svátky
     - poznávání tradic naší země (svátek sv. Mikuláše, Vánoce)
     - seznámení se s oslavami svátků v jiných zemích
     - společné těšení, spoluprožívání, udržování tradic, obdarovávání kamarádů
       a blízkých
     - rozvoj estetického cítění, jemné i hrubé motoriky, komunikace, vyjadřovacích
       schopností

4. Zima je, zima je, příroda čaruje

    Charakteristika

     - proměny přírody v zimním období, typické znaky zimního období, zimní počasí
     - vnímání všemi smysly
     - zimní sporty
     - kalendář, hodiny,čas

5. My jsme malí muzikanti

    Charakteristika

    - loučení se zimou
    - Masopust, karneval
    - povolání, řemesla (zaniklá, tradiční a nově vznikající)
    - hudební nástroje
 

6. Z jara volá země: "Pojďte všichni ke mně!"

    Charakteristika

    - proměna přírody
    - domácí zvířata, mláďata
    - Velikonoce, Den Země
    - začíná to u semínka (vznik života), koloběh života
    - ekologie, vesmír, planety, Slunce

7. Probádáme celý svět

    Charakteristika

    - cestování (ČR, za hranice, kontinenty)
    - prevence, bezpečnost, zdravý životní styl, zdravá strava
    - sporty
    - přírodní živly (oheň, voda, vzduch, vítr)

 

ŠVP je doplněn o prvky programu Začít spolu.