Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Provoz MŠ LípaOÚ a MŠ

MŠ je otevřena od 6.30 do 16.15 hod.

Děti přicházejí do MŠ v době od 6.30 hodin, nejpozději do 8.00 hodin.
S ohledem na individuální výchovně vzdělávací potřeby každého dítěte je nutno tento čas dodržet. Výjimečně lze po předchozí domluvě s učitelkou stanovit i pozdější příchod, ale jen pokud tím zákonný zástupce nenaruší výchovně vzdělávací proces třídy.

V tomto školním roce se ráno do 7.30 hod. scházíme v 1. třídě (Medvídci). Děti ze 2. třídy (Koťátka), které přijdou do školky po půl osmé, jdou přímo do třídy Koťátek.

Vyzvedávání dětí probíhá v době:

12.00 - 12.30 hod. -1. třída (Medvídci)
12.30 - 13.00 hod. - 2. třída (Koťátka)
14:00 - 16:00 hod. (obě třídy) tak, aby dítě mohlo ukončit hru, činnosti, uklidit po sobě,
                            převléci se v šatně a opustit budovu MŠ.

Zákonný zástupce nebo jím písemně pověřená osoba je povinen/povinna dítě předat/ vyzvednout včas a opustit budovu školy. Není povoleno zdržovat se v budově školy po ukončení provozní doby, tj. 16:15 hodin. (mimo vybraných akcí pro děti, rodiče a veřejnost).

Organizace šk. roku 2018/2019:Výsledek obrázku pro děti kreslené

Prázdniny:

- Podzimní - pondělí 29.10. - úterý 30.10.2018
- Vánoční -  sobota 22.12.2018 - středa 2.1.2019
- Pololetní - pátek 1.2.2019
- Jarní (pro Zlínský kraj) - po 25.2. - ne 3.3.2019
- Velikonoční - čtvrtek 19.4.2019
- Hlavní - so 29.6.2019 - neděle 1.9.2019

V době výše uvedených prázdnin bude po dohodě se zřizovatelem (OÚ Lípa) provoz MŠ upraven, rodiče budou včas informováni.

Státní a ostatní svátky:

28. 9. 2018 - pátek - Den české státnosti
28. 10. 2018 - neděle - Vznik samostatného československého státu
17. 11. 2018 - sobota - Den boje za svobodu a demokracii
24. 12. 2018 - pondělí - Štědrý den
25. 12. 2018 - úterý - 1. svátek vánoční
26. 12. 2087 - středa - 2. svátek vánoční
1. 1. 2019 - úterý  - Den obnovy českého státu, Nový rok
19. 4. 2019 - pátek - Velký pátek
22. 4. 2019 - pondělí - Velikonoční pondělí
1. 5. 2019 - středa - Svátek práce
8. 5. 2019 - středa - Den vítězství
5. 7. 2019 - pátek - Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
6. 7. 2019 - sobota - Den upálení mistra Jana Husa

(V době státních a ostatních svátků je MŠ uzavřena.)