Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Provoz MŠ LípaVýsledek obrázku pro obecní úřad a MŠ Lípa

MŠ je otevřena od 6.15 do 16.15 hod.

Děti přicházejí do MŠ v době od 6.15 hodin, nejpozději do 8.00 hodin.
S ohledem na individuální výchovně vzdělávací potřeby každého dítěte je nutno tento čas dodržet. Výjimečně lze po předchozí domluvě s učitelkou stanovit i pozdější příchod, ale jen pokud tím zákonný zástupce nenaruší výchovně vzdělávací proces třídy.

V tomto školním roce se ráno do 7.30 hod. scházíme v 1. třídě (Medvídci). Děti ze 2. třídy (Koťátka), které přijdou do školky po půl osmé, jdou přímo do třídy Koťátek.

Vyzvedávání dětí probíhá v době:

12.00 - 12.30 hod. -1. třída (Medvídci)
12.30 - 13.00 hod. - 2. třída (Koťátka)
14:00 - 16:00 hod. (obě třídy) tak, aby dítě mohlo ukončit hru, činnosti, uklidit po sobě,
                            převléci se v šatně a opustit budovu MŠ.

Zákonný zástupce nebo jím písemně pověřená osoba je povinen/povinna dítě předat/ vyzvednout včas a opustit budovu školy. Není povoleno zdržovat se v budově školy po ukončení provozní doby, tj. 16:15 hodin. (mimo vybraných akcí pro děti, rodiče a veřejnost).

Organizace šk. roku 2019/2020:Výsledek obrázku pro děti kreslené

Prázdniny:

- Podzimní - úterý 29.10. - středa 30.10.2019
- Vánoční -   pondělí 23.12.2019 - pátek 3.1.2020
- Pololetní - pátek 31.1.2020
- Jarní (pro Zlínský kraj) - po 2. 3. - ne 8.3.2020
- Velikonoční - čtvrtek 9.4.2020
- Hlavní - středa 1.7.2020 - pondělí 31.8.2020

V době výše uvedených prázdnin bude po dohodě se zřizovatelem (OÚ Lípa) provoz MŠ upraven, rodiče budou včas informováni.

Státní a ostatní svátky:

28. 9. 2019 - sobota - Den české státnosti
28. 10. 2019 - pondělí - Vznik samostatného československého státu
17. 11. 2019 - neděle - Den boje za svobodu a demokracii
24. 12. 2019 - úterý - Štědrý den
25. 12. 2019 - středa - 1. svátek vánoční
26. 12. 2019 - čtvrtek - 2. svátek vánoční
1. 1. 2020 - středa  - Den obnovy českého státu, Nový rok
10. 4. 2020 - pátek - Velký pátek
13. 4. 2020 - pondělí - Velikonoční pondělí
1. 5. 2020 - pátek - Svátek práce
8. 5. 2020 - pátek - Den vítězství
5. 7. 2020 - neděle - Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
6. 7. 2020 - pondělí - Den upálení mistra Jana Husa

(V době státních a ostatních svátků je MŠ uzavřena.)