Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 

I. třída Medvídci

věkově smíšená třída dětí (zpravidla 3 - 6 let).

II. třída Koťátka

speciální logopedická třída, věkově smíšená (zpravidla 3 - 6 let).

Pro děti zařazené do logopedické třídy je zajištěna každodenní speciální logopedická péče individuální i skupinová. Zaštiťují ji:
- školní logopedka - pracovnice SPC pro vady sluchu a řeči při MŠ, ZŠ a SŠ Valašské
  Meziříčí, detašované pracoviště Zlín (navštěvujepravidelně MŠ)
- ve třídě dvě pedagogické pracovnice s požadovanou kvalifikací
 Dítě má vypracován Individuální vzdělávací plán, který je zpracován na základě doporučení pracovnice SPC a jsou s ním seznámeni zákonní zástupci dítěte. 
Každé dítě má zaveden logopedický sešit. Jeho prostřednictvím a za pomoci konzultací doporučují učitelky rodičům, jak pracovat s dítětem v domácím prostředí. 

Třídní maskoti

V tomto školním roce máme ve třídách opět třídní maskoty.  Děti si je přejmenovaly. Ve třídě Medvíků je naším novým kamarádem medvídek Všechnosněd a ve třídě Koťátek kočička Mia.

Bruno