Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Rozšířená vzdělávací nabídka ve školním roce 2018/2019


pero

SOVÍ ŠKOLIČKA - rozvoj grafomotoriky, předčtenářských
                             a předmatematických dovedností pro předškoláky
                             (částečně s využitím časopisu Pastelka)
                      - každá lichá středa v době od 13.00 do 13.45 hod.
                        ve třídě Koťátka

                      - připravovat děti na školu budou paní učitelky
                        Marta Holbová a Mirka Vajďáková a asistentka
                        pedagoga Renata Vacatová

KuliFerda - pracovní sešity pro předškoláky. Úkoly plní děti za pomoci paní učitelek
                  a asistentek podle svých potřeb a možností na třídách.         

děti

TVOŘENÍČKO - výtvarné a pracovní činnosti
                        pro všechny děti na obou třídách
                      - tvoříme každý lichý pátek dopoledne
                      - výtvarné činnosti povedou paní učitelky
                        Marta Holbová a Miroslava Vajďáková
                        a paní Kampfová (firma Dapp-CHPM)
                      - tvořit budeme v obou třídách, na hřišti u MŠ, v přírodě i ve firmě
                        Dapp - CHPM Lípa

 

HRÁTKYangličtina
S ANGLIČTINOU  - seznamování s anglickým jazykem
                            - každá sudá středa ve třídě Koťátka
                              v době od 13.00 do 13.45 hod.
                            -
hrát a povídat s dětmi anglicky si bude
                              paní učitelka Tereza Podešvová

 

Více informací k jednotlivým nabídkám najdete v samostatných podpoložkách.

 


 

MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY

hudba

Veselé muzicírování

ZUŠ Morava nabízí ve spolupráci s MŠ výuku přípravného studia hudebního oboru v MŠ pro děti od 5 let.

Více informací najdete v podpoložce ZUŠ Morava.

 


 

Další aktivity v MŠ

Spolupráce s Obcí Lípa a spolky - kulturní vystoupení (např. při vítání občánků, na adventním
                                                  jarmarku), návštěva obecní knihovny a hasičské zbrojnice.

Kurz plavání v Městské plovárně v Luhačovicích.

Spolupráce se ZŠ Želechovice nad Dřevnicí formou návštěv  ZŠ.

Účast na přehlídce MŠ "Zlínský škrpálek".

Návštěva dopravního hřiště v Otrokovicích.

Návštěva Filmového festivalu Zlín.

Rozloučení s předškoláky.

Návštěvy divadel, knihoven, muzeí.

Spolupráce se vzdělávacími institucemi na výukových programech pro děti.

Pořádání tvořivých dílen s výtvarnicí paní Janou Svobodovou z Otrokovic.

 

Podrobný plán aktivit na šk. rok 2018/2019 najdete v menu Akce, podpoložce Plán akcí.