Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Rozšířená vzdělávací nabídka ve školním roce 2019/2020


 

SOVÍ ŠKOLIČKA - rozvoj grafomotoriky, předčtenářskýchVýsledek obrázku pro sova kreslená
                             a předmatematických dovedností
                             pro předškoláky
                          - každá lichá středa v době
                            od 13.00 do 13.45 hod. ve třídě Koťátka

                          - připravovat děti na školu budou paní učitelky
                            Marta Holbová a Irena Karásková
                            a asistentka pedagoga Renata Vacatová
 

 

RYTMOHRÁTKY - každá sudá středa v doběImage result for hudba kreslená
                           od 13.00 do 13.45 hod. ve třídě Koťátka
                         - děti vedou paní učitelka Tereza Podešvová a
                           asistentka pedagoga Renata Vacatová
 

 

KuliFerda - pracovní sešity pro předškoláky. kuliferda
                   Úkoly plní děti podle svých
                   potřeb a možností v průběhu dne
                   na třídách za pomoci paní učitelek           
                  a asistentek.

 

 

 

děti

TVOŘENÍČKO - výtvarné a pracovní činnosti
                        pro všechny děti na obou třídách
                      - tvoříme každý lichý pátek
                        dopoledne

                      - výtvarné činnosti povedou paní učitelky
                        Marta Holbová a Irena karásková
                      - tvořit budeme v obou třídách, na hřišti u MŠ a v přírodě
   

 

Více informací k jednotlivým nabídkám najdete v samostatných podpoložkách.

 


 

MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY

hudba

Veselé muzicírování

ZUŠ Morava nabízí ve spolupráci s MŠ výuku přípravného studia hudebního oboru v MŠ pro děti od 5 let.

Více informací najdete v podpoložce ZUŠ Morava.

 


 

Další aktivity v MŠ

Spolupráce s Obcí Lípa a spolky - kulturní vystoupení (např. při vítání občánků, na adventním
                                                  jarmarku), návštěva obecní knihovny a hasičské zbrojnice.

Kurz plavání v Městské plovárně v Luhačovicích.

Spolupráce se ZŠ Želechovice nad Dřevnicí formou návštěv  ZŠ.

Návštěva Filmového festivalu Zlín.

Rozloučení s předškoláky.

Návštěvy divadel, knihoven, muzeí.

Spolupráce se vzdělávacími institucemi na výukových programech pro děti.

 

Podrobný plán aktivit na šk. rok 2019/2020 najdete v menu Akce, podpoložce Plán akcí.