Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Retrohrátky na doma

1. ŠKOLKA S GUMOU pro předškoláky od 4 let

Počet hráčů: - minimálně 3 (dva držáci, jeden skákač)
Cíl: odskákat školku (sestavu), na které so domluvíte
Potřeby: guma na skákání dlouhá 4 - 5 m ve tvaru pásu (dá se vyrobit z krejčovské
             gumy do kalhot sešitím obou konců), 
Spoluhráči: sourozenci, rodiče
Příprava hry: dva držáci si stoupnou čelem k sobě. Dají si gumu kolem kotníků, mírně
                   roztahnou nohy. Napnou gumu tak, aby jim nepadala ani nebyl příliš
                   napnutá a při skákání pružila.A může skákat. Když skokan udělá chybu,
                   vystřídá se s jedním z držáků. Střídání pokračuje. Když se skokan
                   dostane znovu do hry, nemusí skákat od začátku, ale pokračuje od
                   místa, kde udělal chybu.
Skákání sestav: buď v jediné výškové úrovni /jednodušší varianta)
                        nebo ve více výškových úrovních (ztížení a prodloužení času na hru)
Výškové úrovně držení gumy: jedničky - u kotníků
                                           dvojky - v půlce lýtek
                                           trojky - u kolen
Čtyři série:
1. Začíná se čelem ke gumám, skočí se snožmo dovnitř a zase ven.
2. Začíná se bokem ke gumám, skočí se snožmo mezi gumy, nohama od sebe vně
    gum, snožmo mezi gumy a snožmo ven z gum.
3. Skáče se čelem ke gumám, snožmo na jednu gumu, pan na druhou a ven.
4. Skáče se bokem ke gumám, na jednu gumu, na druhou a ven.

Složitější varianty skákání gumy pro starší děti najdete v publikaci Retrohraní, Alice Kavková, nakl. CPress, Brno.

2. TLESKAČKY

a, Ve dvojici

    Hrají dva hráči beze slov. Stojí nebo sedí proti sobě. Tleská se stále dokola
    a rychleji.
    1. Tleskneme oběma rukama o svá stehna.
    2. Pravou o pravou ruku kamaráda.
    3. Opět oběma rukama o svá stehna.
    4. Levou o levou ruku kamaráda.
    5. Opět oběma rukama o svá stehna.
    6. Oběma rukama o obě ruce kamaráda.

b, Šly tři opice do porodnice (dá se využít i jako rozpočitadlo)

    Počet hráčů: 3 a více.
    Děti stojí nebo sedí v kruhu. Tleskat můžeme různými způsoby:
    - levou rukou o levou ruku kamaráda (pravá se do hry nezapojuje)
    - pravou rukou o pravou ruku kamaráda (levá se do hry nezapojuje)
    - dáme ruce na sebe tak, že každá pravá leží na levé ruce spoluhráče vpravo a
      každá levá pod pravou rukou spoluhráče vlevo - levá ruka je podpůrná; jeden začne
      tak, že tleskne pravou rukou do pravé dlaně hráče vlevo, ten dál do pravé dlaně
      opět hráče vlevo (tleskáme směrem doleva; chceme-li tleskat směre doprava,
      prohodíme ruce tak, že každá pravá je podpůrná a každá levá tleská)
    Tleskáme na přízvučné slabiky říkanky:
    Šly tři opice do porodnice,
    do kterého patra šly,
    to nám povíš právě ty.
   
Na koho padne "právě ty", řekne číslo od tří výš. Dál se tleská v kruhu od 1 po
    vyslovené číslo. Na koho padne toto číslo, vypadává ze hry. Pak se hraje znovu,
    dokud nezůstane 1 vítěz.
    Obměna: Na poslední úder (poslední číslice určující patro) tleskající trefí dlaň
    posledního a vyřadí ho ze hry nebo tleskajícímu poslední hráč dlaní uhne a ze hry
    odchází ten, který netrefil.

c, Hlava, ramena, kolena, palce

    Hráči stojí v kruhu nebo volně v prostoru. Postupně se dotýkají těch částí těl, která
    se právě zmiňují v říkance. Můžeme hrát na vyřazování - vypadá ten, kdo se splete v
    ukázání tělní části. Postupně říkanku a pohyby zrychlujeme.
    Hlava, ramena, kolena, palce,
    kolena, palce,
    kolena, palce,
    hlava, ramena, kolena, palce,
    oči, uši, pusa, nos.

3. ROZPOČITADLA

Hrajeme je klasicky na vypadávání ze hry. Nebo můžeme hrát na změnu pozice. Nejprve stojíme v kruhu. Místo vypadnutí ze hry změníme pozici např. na dřepnutí, kleknutí, sednutí, lehnutí = vypadnutí ze hry.

a, Plave mýdlo po Vltavě. Jakou barvu asi má? Zeelenou. Z - e - l - e - n - o -u.

b, Jede vláček kolejáček, kolik vozů asi má? Pět. Jedna, dvě, tři, čtyři, pět.

c, Enyky, benyky, kliky, bé,
    ábr, fábr, domine,
    elce, pelce, do pekelce,
    ten musí jít z kola ven.

d, Čarovala ryba, aby byla chyba,
    čaroval rak, aby bylo tak.

e, U potoka roste kvítí, říkají mu petrklíč.
    Na koho to slovo padne, ten musí jít z kola pryč.

4. HRY S POMŮCKAMI

a, Čára

Vyčleníme prostor na dvě čáry. Vdálenost mezi nimi by měla být přibližně dva metry. Jednu čáru určíme jako startovní, druhou jako cílovou. Každý hráč má určitý počet stejných předmětů (např. 5 fazolí, 10 knoflíků nebo 7 céček apod.) Hráči si určí pořadí,  v jakém budou házet. Hází se ze startovní čáry směrem k cílové. Po prvním kole hráč, který má svůj předmět nejblíž, bere vše, a hra pokračuje dalším kolem. Počet kol odpovídá počtu předmětů 1 hráče - 5, 10 nebo 7 apod. Pokud hodí dva hráči do stejné vzdálenosti, následuje rozstřel, kdy všichni hází znovu.