Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Cvičíme se Sokolem podle projektu
Se sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky
ČOS

Ahoj holky a kluci, maminky a tatínkové,

to máme ale dlouhé prázdniny. Po Zeměkouli se nám rozběhl nebezpečný virus Koronavirus. Aby ji oběhl co nejrychleji, použil k cestování nás - lidi. Nasedl na některé z nás jako my nasedáme do auta , vlaku, letadla či autobusu, aby se svezl a dostal se tak co nejrychleji na jiné místo. To by až tak nevadilo,kdyby neškodil.
Kdyby si jako místo k sezení nevybral naše ústa, průdušnici, průdušky a plíce, kde ještě navíc dokáže zvýšit svůj počet. Najednou jsou místo jednoho viru dva, místo dvou čtyři, místo čtyř osm, až je jich velikánské množství a zaplní všechna volná místa. A ti všichni se začnou při dlouhé jízdě vrtět, poposedávat, lechtat. A to nás dráždí ke kašli a kýchání, někdy i smrkání. To se našemu tělu nelíbí, chce se viru zbavit a vyskočí nám teplota. Znamená to, že jsme nemocní, a musíme se léčit. Potřebujeme, aby virus z našeho těla vystoupil jako, když my vysedáme z auta, vlaku, letadla či autobusu. Nejlepší by bylo zavřít viru dveře takzvaně "před nosem", dřív než stihne nastoupit. A to my dokážeme. Jak?. Přece posílením těla, cvičením.
Heslo zní:
"My se vira nebojíme,
cvičením ho porazíme".

A protože teď nechodíme do školky a necvičíme na sokolovně, nabízíme vám ke cvičení náměty z projektu České obce sokolské
SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY, CVIČÍME SE ZVÍŘÁTKY.
Vybrali jsme cvičení, která můžete uskutečnit doma, na zahradě nebo v přírodě, třeba někde u vody nebo v lese. Své výkony a zážitky si můžete zaznamenat do sportovního deníku, který si doma zavedete, a pak nám ho ve školce ukážete. My se těšíme, až se zase uvidíme a společně si zacvičíme na sokolovně.

S přáním pevného zdraví Vaše paní učitelky.

S chutí do toho!
Poznámka pro rodiče: cvičení přizpůsobujeme věku a pohybových schopnostem dětí. Za každý dobrý výkon chválíme. Pro předškoláky jsou cvičení vhodnou přípravou na hodiny tělesné výchovy v 1. třídě.

Podrobnosti k projektu najdete na:

- https://www.sesokolemdozivota.cz/

- https://www.sokol.eu/obsah/5462/se-sokolem-do-zivota-aneb-svet-nekonci-za-vratky-cvicime-se-zviratky

1. Přirozená cvičení s kobylkou Emilkou:SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY CVIČÍME SE ZVÍŘÁTKY

Kobylka je velký skokan,    (4 poskoky na místě,
umí skákat jako klokan.      poskok dopředu, dozadu,
Hop a skok a ani muk,        poskoky vpravo, vlevo,
skáče holka, skáče kluk.    4 vyšší poskoky na místě.

 

CHŮZE
- Přechod přes překážku (cokoliv malého máte doma k dispozici - polštářky, papírové  
  stopy apod.), překračujeme mezery mezi překážkami nebo jdeme po nich. Jdeme
  přesně, nic neshodíme, nevynecháme, střídáme nohy, zvedáme je vysoko, udržujeme
  rovnováhu. Zaměříme se na správné držení těla. Starším dětem měříme čas.
- Dětem z překážek postavíme dráhu (z různě velkých předmětů, které máme doma).
  Úkolem je projít dráhu (slalom) přesně.
- Jdi správnou nohou. Sestavíme dráhu. Dítě vyjde nohou, kterou mu ukážeme (mladší
  děti) nebo řekneme pravou/levou.
  Příklad: Vyjdi od stolu k židli pravou nohou, od židle ke košíku levou nohou, od
  košíku ke krabici levou nohou, od krabice k polštáři pravou nohou apod.
- Přejdi mě. Chůze po lavičce, kládě - tam a zpět. Starší děti chůzi proloží výponem,
  dřepem, obratem o 360°. Zaměřujeme se na správné provedení podle zadání, přechod
  bez pádu, správné držení těla, obratnost chůze a plybulost pohybu.  Rozvíjíme
  rovnováhu. zpevnění těla, pohled vpřed a orientaci v prostoru.

BĚH
- Sprint na danou vzádlenost (mladší děti 10 m, starší 20 m). V terénu vyznačíme
  startovní a cílovou čáru (nakreslíme, použijeme mety apod.). Úkolem dětí je běžet
  plynule, rychle. Trénujeme  rychlost a start na povel. Pro menší děti je vhodný vodič
  (dospělá osoba, sourozenec). Čas můžeme měřit na stopkách (stopky, hodinky nebo
  telefony se stopkami). Běhy můžeme opakovat a časy zaznamenávat. Sestavit
  např. do tabulky.

Den:

Časy:

Výkon:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den: - napíšeme datum
Časy: - zaznamenáme časy jednotlivých běhů např. 1. + čas, 2. + čas ..., nejlepší si
           může dítě samo vyznačit barevně, zakroužkovat apod.
Výkon: - srovnáváme jednotlivé dny (přepisovací část tabulky podle toho, jak se výkon
             zlepšuje), vyznačen je vždy ten nejlepší čas např. číslicí 1., odlepovací
             samolepkou, posuvnám okýnkem apod.
Postupně můžeme přidávat na vzdálenosti běhu.

- Utíkej a hoď! V terénu vyznačíme trasu běhu - přímou, klikatou, kruhovou. Do ruky
  dětem dáme bezpečný předmětem, se kterým poběží - míček, látková kostka,
  pryžová šipka apod. Dítě běží a v cíli trasy hodí předmětem. Hozenou vzdálenost 
  můžeme dítěti změřit nebo můžeme vyznačit místo, kam se má dítě trefit. Starším
  dětem cvičení ztížíme tím, že si míč berou z určitého místa (ze země, z krabice, ze
  sportovního koše apod.), trasu vyznačíme tak, aby dítě běželo slalom mezi metami.
  Hodnotíme správnost a rychlost běhu a manipulaci s míčem. Sledujeme rychlost,
  postřeh, obratnost a orientaci v prostoru.
- Vyběhni rychle! Trénujeme start na povel. Např. "Připravit, pozor, start!" nebo
  odpočítáváním: "Tři, dva, jedna, start!"
- Buď šikovný a rychlý. Variokros - děti proběhnou překážkovou (opičí) dráhu.
  Překážky přelézají, přeskakují nebo podblézají, podbíhají. Trénujeme správné
  provedení - neshodit a nedotknout se překážky. Zaměřujeme se na rychlost, postřeh,
  obratnost a orientaci.

SKOK
- Poskoky na místě snožmo, na pravé noze, na levé noze, střídavě pravá/levá.
- Skok snožmo z místa. Motivujeme - skáčeme jako zajíček, žabička, klokan,
  kobylka, bleška, ptáček. Můžeme předem určit počet skoků. Skáčeme na určitou
  vzdálenost. Úkolem je skákat plynule.
- Skok do obruče a ven. (Klasickou obruč můžeme nahradit papírovým, látkovým či
  nakresleným kruhem nebo ho můžeme vyznačit např. šiškami, klacíky apod.)
  Můžeme takto připravit několik kruhů za sebou nebo kruhy v různých  
  velikostech.Skáčeme z místa do obruče a ven snožmo, po jedné noze, střídavě. Ven
  z obruče skáčeme roznožmo. Skoky a jejich množství různě střídáme. Úkolem je
  skákat plynule, přesně a splnit celý úkol.
- Skoč co nejdál. Skáčeme z místa ze startovní čáry. Skáčeme z mírného stoje
  rozkročného, odraz, skok oběma nohama současně, práce rukou. Skočenou
  vzdálenost dítěti změříme nejlépe pásmem, ale postačí i svinovací metr. Opět
  můžeme výkony zaznamenávat do tabulky.
- Přeskakuj překážky. Nejdřív nízké, pak stále vyšší, nejdřív míň, pak větší množství.
  Různými způsoby. A jde znovu o plynulost přeskoků a dokončení cvičení, i když ho
  budeme muset třeba několikrát opakovat, a nemusí to být zrovna v jeden den. Starší
  děti přeskakují překážky v běhu při vysokém zdvihání kolen a střídání nohou.
- Přeskoč mě. Přeskakování lavičky, klády. Dítě stojí vedle překážky, dlaně na ní, opře
  se o paže a přeskakuje snožmo vpravo, vlevo. Nacvičíme nejdříve výstup na lavičku,
  výskok snožmo, sestup a seskok z lavičky, pak oporu o paže s dlaněmi na lavičce.
- Skákej panáka. Známá skákačka. Fantazii v kreslení panáka a způsobech skákání
  se meze nekladou. Skáčeme snožmo nebo po jedné noze (pravá i levá). Starší děti
  mohou zkusit křižmo nebo pozpátku.
- Skákej stranou. Vpravo, vlevo, z jedné nohy na druhou, s přídupem. Trénujeme skok
  správnou nohou na správnou stranu. Můžeme skákat stranou přes překážky
  (natažené lano či žebřík, kruhy). Skoky ztěžujeme postupně, vždy až po zvládnutí
  lehčí varianty.
- Skákej přes míč. Různými způsoby, přes libovolný počet míčů. Ty mohou mít různé
  velikosti až po overbally. Starší děti mohou skákat v chůzi.
- Skákej žábu. Připravíme dráhu z molitanových, pryžových či papírových destiček
  (čtverců, kruhů). Děti skákají ve vzporu dřepmo po dráze. Střídají dlaně a chodidla na
  destičkách. Ruce opustí destičku, nohy na ni doskočí. Hodnotíme plynulost pohybu,
  koordinaci končetin a pohybu. Dětem můžeme dát do rukou předmět (např. papírová
  krabička), kterým při skoku klepnou o podložku. Nejprve ruce klepnou o podložku,
  pak pohyb nohou.
 

LEZENÍ
- Jsem jako ještěrka - lezení ve vzporu dřepmo (ne po kolenou, tzv. po čtyřech) na
  určitou vzdálenost, po vyznačené dráze nebo přes nízké překážky (např. natažená
  švihadla, lana, provazy). Úkolem je sehrát = koordinovat pohyby rukou a nohou při
  lezení.
- Překonej překážku. V případě lezení přes překážky se jich nesmíme dotknout nebo
  naopak dáváme ruce a nohy na ně. Opět volíme různé varianty a lezení ztěžujeme.
  Doma můžeme přelézat prádlovou gumu nataženou mezi dvěma židlemi. Lezeme ve
  vzporu dřepmo bez dotyku gumy, koordinujeme pohyb - souhra ruce a nohy.
- Protáhnu se všude. Doma - pod stolem, židličkou, pod postelí apod. Venku za
  zvýšené opatrnosti např. lesním křovinatým porostem, přes klády apod.

Česká obec sokolská

2. Obratnost s opičkou Haničkou

Takhle cvičí opička,    Klek sedmo, ramena vzhůru, dolů 2x,
přestože je maličká.   opkujeme,
Dělá sudy, kotouly,     hluboký ohnutý předklon, zapažit,
dej si pozor na bouli.   skrčit se, převalit na záda, protřepat
                                 ruce a nohy.


- Válej sudy. Doma na žíněnce nebo za pěkného počasí venku
  na trávě (pozor na klíšťata). Ležíme na zádech, nohy u sebe,
  napnuté; Paže za hlavou, napnuté. V rukou nebo mezi chodidly
  je možné držet náčiní – drátěnku, míček. Na trasu válení můžeme položit širokou
  stuhu. Tu dítěti připevníme za oděv, válením ji na sebe namotává.
- Převaly. Ležíme na zádech ve sbalené poloze - rukama držíme podkolení – válíme se
  stranou jako kulička, koblížek; doprava - zpět na záda, doleva - zpět na záda.
- Zkusme to spolu. Změny polohy těla - stoj, stoj na 1 noze, klek, sed, leh, předklo,
  záklon ... Cvik dětem nejdříve ukážeme a slovně popíšeme. Úkolem je správná
  reakce na pokyn a přesnost provedení cviku.
- Překroč nás. Chůze po zvýšené ploše (lavičky,klády apod.) Dítě přechází po zvýšené
  ploše bez pádu s dopomocí, později bez dopomoci. Starším dětem položíme na
  zvýšenou plochu překážky, které překračují. Postupně zdokonalujeme rovnováhu těla,
  jeho zpevnění, pohled vpřed, zvedání nohou a orientaci v prostoru. Hodnotíme správné
  provedení podle zadání, přechod bez pádu, správné držení těla, obratnost chůze a
  plynulost pohybu.
- Vylez a slez. V přírodě a na hřištích na kámen, skálu, kládu, pařez,  apod.
  podle schopností a dovedností dítěte. Obdobně doma např. na židli, stůl, lavici,
  postel, schody. Máme-li doma žebřiny, pak dítě leze nahoru, ručkuje stranou a slézá
  dolů. Měníme směry vpravo/vlevo. Před žebřiny umístíme žíněnku nebo měkkou
  podložku pro zajištění bezpečnosti při případném pádu dítěte. Mladší děti lezou tak,
  že se drží oběma rukaka stejné příčky a přisunují jednu nohu ke druhé. Ve vyšším
  vývojovém stádiu pohybu lezou děti pravidelně střídavě levá a pravá ruka a noha.
  Dohmatávají a došlapují na každou příčku a tu drží palcovým úchopem (palec proti
  ostatním prstům nikoli vedle nich).
- Neboj se. Máme-li doma strachový tunel, prolézají jím děti bez dopomoci ve vzporu
  klečmo.
- Poskoč si na mně. Máme-li doma trampolínu, děti skáčí opakovaně určený počet
  skoků, pak zastavení a seskok. Trénujeme pružný odraz z obou chodidel do výšky,
  práci kotníků, zpevnění těla, pohled vpřed, zastavení na trampolíně a seskok.
- Podběhni mě. Podbíhání kroužícího lana. Zaměříme se na odstranění strachu a
  pravidelný rytmus. Hodnotíme plynulost a správnost provedení.
- Udržíš se na mě. Cvičení s overballem. Sed, paty na zemi, připažení, upažení,
  vzpažení. Trénujeme správné držení těla a výdrž bez pádu.
- Zhoupni se. Kolébka pro starší děti. Provádíme ze sedu skrčmo do sedu skrčmo, ze
  dřepu do dřepu a ze dřepu do výskoku bez pomoci rukou. Nacvičíme tak, že dítě sedí
  skrčmo, přitiskne stehna k hrudníku, předkloní hlavu (pro snazší nacvičení vložíme
  dítěti míček mezi kolena, stehna atrup, pod bradu).
- Ručkuj. Ručkování po vodorovně zavěšeném laně.
- Zkus to se švihadlem. Přeskoky snožmo přes švihadlo - starší děti.Cvičíme
  pravidelný rytmus a tempo bez meziskoků.
- Nespadni. Zpevněný leh na břiše na overballu. Trénujeme zpevnění těla, výdrž a
  rovnováhu.


Česká obec sokolská

3. Dovednosti s míčem s ježečkem Marečkem


Ježeček si s míčem hází,       Podávat míč kolem těla vpravo,
kamarád mu k tomu schází.    podávat míč kolem těla vlevo,
Vem si míč a pojď si hrát,       vyhodit míč nad hlavu a chytit,
náš ježeček bude rád.            odrazit míč o zem a chytit.

- Tref se do mne. Hod na cíl, házíme jednou rukou horním
  obloukem na cíl (branka, koš, krabice, kruh). Určíme počet
  hodů, hodnotíme počet zásahů. Pokud se míč trefí s odrazem
  od podlahy, je hod neplatný. Mladší děti hází ze startovní čáry,
  starším můžeme připravit před hodem slalomovou dráhu.
- Vyhoď mě. Hod do výšky. Házíme obouruč spodem, po dopadu běžíme za míčem
  a chytíme ho. Je vhodný míč o průměru 20 cm. Určíme počet hodů, hodnotíme počet
  chycení míče. Zdokonalujeme koordinaci pohybů. Starší děti mohou házet přes
  napnuté lano, síť, šňůru na prádlo (ve výši vzpažení dítěte) apod., podběhnout a míč
  chytit. Tady je vhodný nafukovací nebo plážový míč. Hod obouruč spodem do výšky,
  po odrazu míče od země míč ihned chytit. Počítáme správně vyhozené a chycené
  míče. Trénujeme koordinaci házení a chytání.
- Hoď daleko - Hod do dálky (obouruč spodem, horem, jednoruč horem) ze startovní
  pozice. Měříme vzdálenost, pro dítě viditelně označujeme místo dopadu míče
  (položením kužele, kostky, šišky apod.). Starším dětem před hodem sestavíme
  slalomovou dráhu, dítě ji s míčem proběhne, pak teprve hází na cíl. Úkolem je
  nepustit míč, proběhnout celou dráhu a zasáhnout cíl.
- Hraj si se mnou. Podávání míče kolem těla, podávání míče druhému člověku.
  V hodné jsou míče malé a střední. Míč se podává směrem vpravo a vlevo, bez jeho
  pádu. Kontrolujeme správný úchop míče, motoriku (pohyblivost dítěte) a koordinaci
  pohybů.
- Kutálej mě. Vední míče oběma rukama, pak jednou rukou, jednou rukou střídavě.
  Kutálíme v libovolném směru nebo na zem položíme např. lano a dítě kutálí míč podél
  lana. Tady musí dodržet směr kutálení. Zde můžeme použít i gymbally.
  Zdokonalujeme koordinaci pohybů.
- Kutálej mě nohama. Vedení míče pravou i levou nohou, slalomem, mezi překážkami.
  Trénujeme vedení míče vnitřní stranou chodidla a koordinaci pohybů.
- Kopni a dej gól. Kop na branku (vzdálenost 2m). Míč kopeme vnitřní stranou chodidla.
  Střídáme obě nohy. Určíme a hodnotíme počet zásahů. Starší děti běh s míčem, na konci střelba na branku, zpět slalom mezi kužely.
- Trefíš se do mě. Kopání proti překážce - zeď, deska apod. Dítě po odrazu od
  překážky znovu odehrává míč opět vnitřní stranou chodidla. Hodnotíme počet zásahů
  a techniku.
- Driblink. Pro předškoláky. Trénujeme nejlép s obručí nebo alespoň s vyznačeným
  kruhem v počtu 5 ks o průměru 40 cm položených vedle sebe. Udeříme 2x míčem
  (průměr 18 - 20 cm) o zem v každé obruči, míč po odrazu od země chytíme.
- Odrážej a chytej. Pro předškoláky po zvládnutí nácviku driblinku. Nacvičujeme chůzi
  vpřed, odrazit míč o zem (střídavě velov, vpravo), míč chytit obouruč.Hodnotíme počet
  správně odražených a chycených míčů.
- Projdi slalom s hokejkou. Vedení míče hokejkou, tyčkou mezi metami slalomu, na
  konci střelba na cíl. Trénujeme koordinaci pohybů ruky a nohy, plynulost pohybu,     
  obratnost při vedení míče a zásah cíle.

4. Poznáváme s veveruškou VěruškouČeská obec sokolská

Veverka je chytrá holka,           
to ví celá naše školka.
Jaro, léto, podzim, zima,
s veverkou je vždycky prima.

K básničce si zkuste vymyslet vlastní cvičení.

-Jaro:

 • Povídáme si o typickým znacích jara.
 • Pozorujeme probouzení přírody.
 • Ppřiřazujeme mláďata do zvířecích rodin, hovoříme zvířecí řečí. (Kůň, kobyla, hříbě - ihá; pes, fenka, štěně - haf; kohout, sepice - kuře - kykyryký, kokodák, pipipi)
 • Pantomimicky předvádíme a hádáme zvířata.
 • Cvičíme na motivy zvířat. (Zajíček, žabka - skoky, poskoky; myš, srnka - běh; kůň - přeskakování z nohy na nohu = skoky stranou; housenka - plazení; brouček,
  pavouček - lezení)
 • Namalujeme nebo nakreslíme zvířata nebo jak cvičíme.
 • Využijeme obrázky jarních rostlin, hledáme je v terénu nebo najdeme rostlinu a dohledáváme ji v atlase rostlin. Na vytyčeném území hledáme konkrétní rostlinu např. čtyřlístek jetele, můžeme omezit časovým limitem.
 • Kniha je můj kamarád - vyhledáváme pohádkové postavy nebo postavy známých dětských hrdinů, kreslíme je, vyprávíme pohádku
 • "Pozor červená!" - povídáme si o dopravních prostředcích, situacích, bezpečnosti, kreslíme je, hrajeme si na semafor, orientujeme se na přechodu, vytváříme modelové situace.

 

5. Netradičně s beruškou DanuškouČeská obec sokolská

Beruška má sedm teček,
vyletí až za kopeček.
Ráda kreslí, maluje,
zpívá, cvičí, tancuje.

Nechejte na dětech, aby si vymyslely vlastní cvičení.

Velikonoce

 • Povídáme si o Velikonocích.
 • Připravujeme velikonoční výzdobu.
 • Pečeme cukroví, vaříme dobroty.
 • Pleteme velikonoční pomlázku
 • Rozjedeme se - na odrážedlech, koloběžkách, kolech. Můžeme jet libovolnou vzdálenost a změřit čas. Tutéž trasu jezdit víckrát s měřením a srovnáním času. Můžeme vytyčit trasu pro slalom.

http://paja-trb.cz/oddych/pomlazka.html