Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Rozpočtový výhled 2019 - 2022

Střednědobý výhled rozpočtu

Mateřské školy Lípa, okres Zlín, příspěvkové organizace

2019 - 2022

Podle § 3 zák. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (v tisících Kč)

Příjmy                      2019                   2020                2021              2022 

Úplata - školné            135                     135                  135               135                

Stravné                       230                     230                  230               230  
             
Dotace od zřizovatele   120                     120                  120               120

Rezerva                                                                                        

Celkem                       485                     485                  485               485              

 

Výdaje                      2019                  2020                2021            2022 

Běžné                          220                   220                  220              220                 

Potraviny                      230                   230                  230              230          

Rezerva                                                                 

Celkem                        450                   450                  450              450              

 

Schváleno Zastupitelstvem obce Lípa usnesením 7/4/2017.

Zpracovala: Bc. Bohuslava Řehůřková, ředitelka MŠ

Vyvěšeno:  1. 12. 2017