Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

SOVÍ ŠKOLIČKA - dětská univerzita 2018/2019

Předškolní příprava bude probíhat každou lichou středu ve třídě Koťátek v době od 13.00 do 13.45 hod.

Předškolní přípravu povedou paní učitelky Marta Holbová, Mirka Vajďáková a asistentka pedagoga Renata Vacatová.pero

U dětí, kterým zbývá rok do začátku školní docházky, se zaměřujeme v rámci přípravy na školní vzdělávání na procvičování jemné motoriky, uvolňování ruky a drobných svalů na rukou a na správný úchop tužky.
Pracujeme také s úkoly, které pomáhají v přípravě na čtení, psaní a počítání. Rozvíjíme řečové a komunikační dovednosti.

Předškolní příprava v tomto školním roce ponese název SOVÍ ŠKOLIČKA. Je inspirována časopisem Pastelka zaměřeným na:
- Česká abeceda aneb Česko od A do Z
- "Česká! Český! České!" - deset českých specialit
- Jak se jmenujeme - nejčastější česká jména a příjmení
- Česká nej
- České hrady a zámky - představení 10 hradů a zámků, hradní a zámecké pověsti
- "Slovenčina" - česko - slovenský slovníček
- Seznámení se 14 kraji ČR

Podrobné informace najdete v menu ve složce Předškoláci, posdsložce Soví školička.

KULIFERDA

Děti v rámci přípravy na ZŠ mohou mít k dispozici pracovní sešity KuliFerda (jejich zakoupení je v kompetenci rodičů). Prostřednictvím úkolů si procvičují a rozvíjejí grafomotorické dovednosti, učí se dokončit zadaný úkol, soustředit se na práci. Úkoly plní podle svých potřeb a možností průběžně na třídách. Tím se přirozeně připravují na vstup do základní školy.

Sada 5 sešitů stojí 240,-- Kč včetně DPH. MŠ ji obdrží v průběhu září. Jednotlivé sešity děti dostávají podle individuálních schopností postupně během celého školního roku. Jeden sešit je určen pro domácí přípravu. Motivace k práci je zajištěna různorodými úkoly a hravými ilustracemi. Letošní témata:
- Blízké okolí
- Země a lidé v nich
- Vlastnosti a materiály
- Tělo
- Na doma