Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

LOGOPEDIE   řeč

Logopedie je nauka o lidské řeči, jejích poruchách, diagnostice a léčbě.

Řeč se tvoří na výdechovém proudu vzduchu, jednotlivé hlásky pak správným postavením mluvidel /jazyk, rty, zuby, čelisti/. Když dítě špatně hospodaří s dechem, neumí správně dýchat, má špatnou hybnost mluvních orgánů apod., má i špatnou výslovnost.

Pokud chceme dítěti pomoci s nápravou vadné výslovnosti, musíme začít právě u dechových a artikulačních cvičení = rozhýbávání mluvidel.

Nejlepší cestou k úspěchu je, aby se dětem cvičení líbilo: Provádíme ho formou hry - hrajeme si na něco /několikrát za den/. Stačí jen chvilička, ale často.

Nabízíme Vám zde množství dechových i artikulačních cvičení, které můžete s dětmi provádět kdekoliv – doma, na cestě do školky apod. a tím jim i pomoci v nápravě řeči.

 

CVIKY  PRO  ROZVÍJENÍ  POHYBLIVOSTI  MLUVIDEL:

Jazykjazyk

 • HOUPAČKA - Vypláznout jazyk, olizovat spodní ret, doprava, doleva.
 • STĚRAČE -  Olizovat horní ret doprava, doleva /špička jazyka směřuje nahoru k nosu/.
 • MLSNÁ KOČIČKA - Olizovat rty dokola /můžete rty potřít nutelou, medem, marmeládou/.
 • OPIČKA - Udělat „bouličku“: Zavřít pusu, jazykem tlačit do tváří pod nos, na bradu.
 • HODINY - Uvolnit jazyk a pohybovat jím pomalu zprava doleva.
 • SEKAČKA – Uvolnit jazyk a pohybovat jím rychle zprava doleva.
 • KONÍK - „Klapat“ jazykem, jako když „klape“ koník kopýtky.
 • ČERTÍK - Rychle vtahovat a zatahovat jazyk, přitom cvrnkat o horní ret – bllllbll.čertík
 • ČERTÍČEK - Pohyb jazyka dopředu a dozadu = z pusy ven a zpět.
 • RAKETA - Vypláznout jazyk a dělat střídavě špičku a zploštit ho /napnout a povolit/.
 • MISTIČKA - Zvednout okraje vypláznutého jazyka nahoru.
 • RULIČKA - Rozplácnout vypláznutý jazyk a stáhnout rty.
 • MALÍŘ – Jezdit jazykem pomalým tempem vpřed a vzad po horním patře.
 • UMÝVÁNÍ - Olíznout si špičku nosu, bradu, horní ret, dolní ret.
 • DATEL - Ťukat špičkou jazyka na horní patro.
 • MLASKÁNÍ - Mlaskat a říkat si „mňam, mňam".
 • KARTÁČEK - Špičkou jazyka jezdit po horních nebo kmitspodních zubech – čistíme zuby.
 • FRKÁNÍ – Prskáním rozkmitat rty a jazyk.
 • MYŠKA  – Pohybovat jazykem v zavřené puse.

 

Rty

 • KOMÍNEK - Vyšpulit rty, povolit – stavba komínku.
 • PUSA - Poslat pusinku mamince.pusa
 • PÍŠŤALKA – Pískat na rty.
 • KONÍK -  Vibrovat s volně, k sobě přiloženými rty při výdechu = jako když frká koník.
 • SPÁLENÝ PRST – Foukat si na prst.
 • PEJSEK - Roztáhnout rty doširoka + úsměv = pejsek cení zoubky.
 • BRNKÁNÍ - Uvolnit rty a brnkat prstem o dolní ret (brm, brm).
 • KAPŘÍK – Vyšpulit rty, lehce otvírat a zavírat štěrbinu ze rtů.
 • KLAUN – Střídat velký úsměv a bez úsměvu.
 • TELE - Stahovat koutky střídavě doprava a doleva.
 • SCHOVÁVANÁ - Vtahovat rty dovnitř = aby nebyly vidět.

 

Čelist

 • JABLKO – Co nejvíce otevřít čelisti /při otevřených rtech/ =  jíme velké jablko.jablko
 • GARÁŽ – Pomalu otevírat a zavírat čelisti /při otevřených rtech/.
 • KOUSÁNÍ - Spouštět a přitahovat dolní čelisti při sevřených rtech.
 • ZIMA – Cvakat zuby.
 • KRAVIČKA – Pohybovat spodní čelistí vpravo a vlevo.
 • VÍTR - Držet horní zuby proti dolnímu rtu - foukat jako vítr – fí.
 • ZÍVÁNÍ - Otevřít hodně ústa a zívat = a-a-a-a-a-a.
 • VZDYCHÁNÍ - Vzdychat a-a-a-a-a, ach-ach-ach…
 • HLAD - Otvírat ústa s vyslovováním ham-ham-ham = máme hlad.
 • DIVENÍ – Vyslovovat  aj-aj-aj-aj…

 

Tváře

 • FAJFKA - Nafouknout obě tváře a pouštět vzduch ven po troškách přes uzavřené rty.
 • BALÓNEK - Střídavě nafukovat levou nebo pravou tvář, pak obě dohromady.
 • KAPR - Vysát vzduch z tváří a vmáčknout je, rty vytvoří "osmičku".
 • ŠAŠEK - Střídat úsměv a mračení.mračení

úsměv

 

 

Měkké patro

 • Kloktání
 • Pití nápojů slámkou
 • Šeptání
 • Foukání brčkem do vody = dělat ve vodě bubliny

 

DECHOVÁ CVIČENÍ

 • ZRCÁTKO – Dýcháme na zrcátko – zamlží se. Můžeme na něj něco nakreslit.
 • ZIMA – Dýcháme si do “zmrzlých dlaní“.
 • SVÍČKA – Lehce foukáme do plamínku - plamínek tancuje. Silně - sfouknutí plamínku.
 • BUBLIFUK – Soutěžíme, kdo udělá největší bublinu - aby bublina nepraskla.
 • PEŘÍČKO – Foukáme do peříčka - kdo ho nejrychleji dofouká do cíle.
 • BUBLÁNÍ – Brčkem foukáme do vody – děláme bubliny.
 • VLOČKA – Foukáme do malé vystřižené vločky z papíru – tak, aby nám nespadla.
 • FOTBAL – Foukáme do malé vatové nebo papírové kuličky – do branky.
 • STRAŠIDLA – Brčkem rozfoukáváme barevnou kaňku na papíře – dokreslíme strašidlo.
 • VĚTRNÍKY – Foukáním roztáčíme větrník.
 • FLÉTNA – Učíme se hrát na flétnu.
 • LISTY – Za pomoci brčka přenášíme malé vyražené tvary lístečků na nakreslený strom.
 • KLAUN – Napodobujeme smích klauna.
 • KVĚTINKA – Čicháme ke květince.
 • VLÁČEK – Kdo nejdéle vydrží „houkat“ - čichánína jeden dlouhý nádech vyslovujeme hůůůů.
 • MEDVĚD – Napodobujeme  - jak spí medvěd v zimě.
 • HOUPAČKA – Na nit zavěsíme např. papírovou kuličku – foukáním ji rozhoupeme.
 • BUBLINY – Nafoukneme jednu tvář nebo obě, ústa jsou zavřená.
 • VLÁČEK – Na jeden nádech přerušovaně vydechujeme – vláček se rozjíždí.
 • HONIČKA – Rychlý nádech i výdech – bublinazadýchali jsme se při honičce.
 • PAMPELIŠKA – Foukáme do odkvetlé pampelišky.
 • PYTLÍK – Nafoukneme papírový pytlík  /nebo balónek/.
 • PÍŠŤALKA – Pískáme si na píšťalku.
 • VÝBUCH - Nádech nosem - prudký výdech ústy s náznakem exploze ( KCH ) - "střílíme"
 • MRUČENÍ - Nádech nosem při zavřených ústech - výdech ústy s přidáním hlasu /mmm/.
 • PÁRA - Dlouhý nádech a výdech s vyslovováním - ssssss.
 • NAFUKOVÁNÍ - Nafukování balónku - nádech - pauza - výdech.
 • LODIČKA – Foukání do papírové lodičky na vodě.potápěč
 • POTÁPĚNÍ – Dlouhý nádech, zadržet dech – kdo dlouho vydrží…