Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

ŠKOLNÉ A STRAVNÉ

číslo účtu: 1410599399/0800

Třída I. Medvídci - Platby LISTOPAD 2018

   Úhrady plateb         listopad 2018
1.třída Medvídci
  číslo dítěte Počet dnů Stravné Školné Celkem
    1 3 2 4 S SV
1. 144 10 6              598 Kč        508 Kč   1 106 Kč
2. 160 12 5              645 Kč        508 Kč   1 153 Kč
3. 151 16 2              706 Kč        508 Kč   1 214 Kč
4. 161 4 0              160 Kč        508 Kč      668 Kč
5. 150 15 4              732 Kč        508 Kč   1 240 Kč
6. 143 11 5              605 Kč        508 Kč   1 113 Kč
7. 170 0 8              264 Kč        508 Kč     772 Kč
8. 162 0 15              495 Kč        508 Kč   1 003 Kč
9. 112 0 0 16 5          847 Kč        847 Kč
10. 163 12 0              480 Kč

      508 Kč

     988 Kč
11. 173 0 0 16            672 Kč            - Kč      672 Kč
12. 164 21 0              840 Kč       508 Kč   1 348 Kč
13. 131 0 0 17 0          714 Kč            - Kč      714 Kč
14. 165 0 10              330 Kč        508 Kč      838 Kč
15. 90 12 2              546 Kč        546 Kč
16. 127 13 0              520 Kč        508 Kč   1 028 Kč
17. 166 0 12              396 Kč        508 Kč      904 Kč
18. 117 18 2              786 Kč            - Kč      786 Kč
19. 147 12 0              480 Kč        508 Kč      988 Kč
20. 167 11 0              440 Kč        508 Kč      948 Kč
21. 118 22 0              880 Kč           - Kč      880 Kč
22. 168 10 0              400 Kč        508 Kč      908 Kč
23. 169 0 0                   - Kč        508 Kč       508 Kč
24. 137 8 0            320 Kč        508 Kč       828 Kč
25. 155 15 7            831 Kč        508 Kč    1 339 Kč
26. 174 9 1            393 Kč          508 Kč       901 Kč
                     
  celkem 207 71 49 5 0 0 11 945,00 10 160,00 22 000,00

Třída:  II. Koťátka PLATBY LISTOPAD 2018

  Jméno Počet dnů Stravné Školné Celkem
  1 3 2 4
1. 152 19 0 0 0    760,00 Kč     508,00 Kč    1 268,00 Kč
2. 134 7 10 0 0    610,00 Kč     508,00 Kč    1 118,00 Kč
3. 111 15 0 0 0    600,00 Kč           -         600,00 Kč
4. 126 20 2 0 0    866,00 Kč           -         866,00 Kč
5. 149 19 0 0 0    760,00 Kč           -         760,00 Kč
6. 125 20 0 0 0    800,00 Kč         -         800,00 Kč
7. 135 6 9 0 0    537,00 Kč         -         537,00 Kč
8. 94 0 0 19 0    798,00 Kč           -         798,00 Kč
9. 129 11 1 0 0    473,00 Kč           -         473,00 Kč
10. 113 0 0 18 0    756,00 Kč           -         756,00 Kč
11. 171 13 1 0 0    553,00 Kč    508,00 Kč    1 061,00 Kč
12. 172 0 0 2 11    469,00 Kč           -         469,00 Kč
13. 138 12 3 0 0    579,00 Kč    508,00 Kč    1 087,00 Kč
14. 132 16 0 0 0    640,00 Kč          -         640,00 Kč
15. 128 19 2 0 0    826,00 Kč            - Kč       826,00 Kč
16. 145 3 8 0 0    384,00 Kč    508,00 Kč       892,00 Kč
17. 119 0 0 21 0    882,00 Kč            - Kč       882,00 Kč
                 
                 
  Celkem 180 36 60 11 11 293,00 2 540,00 13 833,00
  Číslo 1  =  Děti do 6 let - celodenní strava                                
  Číslo 3  =  Děti do 6 let - strava bez odpolední svačiny                            
  Číslo 2  =  Děti 7 let - celodenní strava                                
  Číslo 4  =  Děti do 6 let - strava bez odpolední svačiny                          
  S = přesnídávka                                      
  SV = svačina                                      

 

Seznamy s platbami jsou vyvěšeny na nástěnce v hlavním vchodu MŠ. Můžete si zavolat na telefonní číslo 577901882, nebo poslat dotaz emailem na adresu mslipa@seznam.cz.


Změna výše úplaty za školní stravování

 

Mateřská škola Lípa, okres Zlín, příspěvková organizace

Platby za Mateřskou školu ve školním roce 2018/2019

 

  • Výše úplaty za školní stravování za den pobytu dítěte v Mateřské škole

Strávníci do 6 let

Kč/den/strávník

Strávníci 7-14 let

Kč/den/strávník

Přesnídávka

8,00 Kč

Přesnídávka

8,00 Kč

Pitný režim

3,00 Kč

Pitný režim

3,00 Kč

Oběd

25,00 Kč

(včetně pitného režimu ve výši 3,00 Kč)

Oběd

27,00 Kč

(včetně pitného režimu ve výši 3,00 Kč)

Svačina

7,00 Kč

Svačina

7,00 Kč

Celkem

40,00 Kč

 

42,00 Kč

 

Pozn. Děti strávníci, které v průběhu školního roku 2018/2019 dovrší sedmi let věku, musí být zařazeni do kategorie strávníci 7 – 10 let.

 

  • Výše úplaty za předškolní vzdělávání za kalendářní měsíc

 

Výše úplaty za předškolní vzdělávání za kalendářní měsíc činí ve třídě s celodenním provozem:

508,- Kč

Předškolní vzdělávání pro děti s povinnou školní docházkou je poskytováno bezúplatně.