Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

ŠKOLNÉ A STRAVNÉ

číslo účtu: 1410599399/0800

Třída I. Medvídci - Platby ÚNOR 2019

   Úhrady plateb         únor 2019
1.třída Medvídci
  číslo dítěte Počet dnů Stravné Školné Celkem
  1 3 2 4 S SV
1. 144 14 1                    593 Kč            508 Kč         1 101 Kč
2. 160 1 5                    205 Kč            508 Kč            713 Kč
3. 151 15 5                    765 Kč            508 Kč         1 273 Kč
4. 161 4 1                    193 Kč            508 Kč            701 Kč
5. 150 13 4                    652 Kč            508 Kč         1 160 Kč
6. 143 8 4                    452 Kč            508 Kč            960 Kč
7. 170 12 0                    480 Kč            508 Kč            988 Kč
8. 162 3 15                    615 Kč            508 Kč         1 123 Kč
9. 112 0 0 7 1                329 Kč              329 Kč
10. 163 10 0                    400 Kč            508 Kč            908 Kč
11. 173 0 0 6 0                252 Kč                 - Kč            252 Kč
12. 164 15 0                    600 Kč            508 Kč         1 108 Kč
13. 131 0 0 19 0                798 Kč                 - Kč            798 Kč
14. 175 15 1                    633 Kč            508 Kč         1 141 Kč
15. 90 0 0                         - Kč                    - Kč
16. 127 15 1                    633 Kč            508 Kč         1 141 Kč
17. 166 0 13                    429 Kč            508 Kč            937 Kč
18. 117 10 0                    400 Kč                - Kč            400 Kč
19. 147 16 0                    640 Kč            508 Kč         1 148 Kč
20. 167 5 12                    596 Kč            508 Kč         1 104 Kč
21. 118 10 0                    400 Kč                - Kč            400 Kč
22. 168 4 0                    160 Kč            508 Kč            668 Kč
23. 169 10 1                    433 Kč            508 Kč            941 Kč
24. 137 12 1                    513 Kč            508 Kč         1 021 Kč
25. 155 1 11         403 Kč 508 Kč 911 Kč
26. 174 0 0         0 Kč 508 Kč 508 Kč
                     
  celkem 192 64 32 1 0 0 11 945,00 10 160,00 20 315,00

 

Třída:  II. Koťátka PLATBY ÚNOR 2019

 únor 2019
2.třída Koťátka
  Jméno Počet dnů Stravné Školné Celkem
  1 3 2 4
1. 152 15 1 0 0     633,00 Kč 508,00 Kč   1 141,00 Kč
2. 134 5 3 0 0     299,00 Kč  508,00 Kč-       807,00 Kč
3. 111 13 2 0 0     586,00 Kč              -   Kč      586,00 Kč
4. 126 19 1 0 0     793,00 Kč              -   Kč      793,00 Kč
5. 149 18 0 0 0     720,00 Kč              -   Kč      720,00 Kč
6. 125 7 2 0 0     346,00 Kč              -   Kč      346,00 Kč
7. 135 9 11 0 0     723,00 Kč              -   Kč      723,00 Kč
8. 94 0 0 11 0     462,00 Kč              -   Kč      462,00 Kč
9. 129 5 3 0 0     299,00 Kč              -   Kč      299,00 Kč
10. 113 0 0 15 0     630,00 Kč              -   Kč      630,00 Kč
11. 171 9 4 0 0     492,00 Kč     508,00 Kč   1 000,00 Kč
12. 172 0 0 0 1       35,00 Kč              -   Kč         35,00 Kč
13. 138 12 2 0 0     546,00 Kč     508,00 Kč   1 054,00 Kč
14. 132 18 0 0 0     720,00 Kč              -   Kč      720,00 Kč
15. 128 8 1 0 0 353,00 Kč 0,00 Kč 353,00 Kč
16. 145 0 7 0 0 231,00 Kč 508,00 Kč 739,00 Kč
17. 119 0 0 20 0 840,00 Kč 0,00 Kč 840,00 Kč
                 
                 
  Celkem 138 37 46 1 8 708,00 Kč 2 540,00 Kč 11 248,00 Kč
  Číslo 1  =  Děti do 6 let - celodenní strava                                
  Číslo 3  =  Děti do 6 let - strava bez odpolední svačiny                            
  Číslo 2  =  Děti 7 let - celodenní strava                                
  Číslo 4  =  Děti do 6 let - strava bez odpolední svačiny                          
  S = přesnídávka                                      
  SV = svačina                                      

 

Seznamy s platbami jsou vyvěšeny na nástěnce v hlavním vchodu MŠ. Můžete si zavolat na telefonní číslo 577901882, nebo poslat dotaz emailem na adresu mslipa@seznam.cz.


Změna výše úplaty za školní stravování

 

Mateřská škola Lípa, okres Zlín, příspěvková organizace

Platby za Mateřskou školu ve školním roce 2018/2019

 

  • Výše úplaty za školní stravování za den pobytu dítěte v Mateřské škole

Strávníci do 6 let

Kč/den/strávník

Strávníci 7-14 let

Kč/den/strávník

Přesnídávka

8,00 Kč

Přesnídávka

8,00 Kč

Pitný režim

3,00 Kč

Pitný režim

3,00 Kč

Oběd

25,00 Kč

(včetně pitného režimu ve výši 3,00 Kč)

Oběd

27,00 Kč

(včetně pitného režimu ve výši 3,00 Kč)

Svačina

7,00 Kč

Svačina

7,00 Kč

Celkem

40,00 Kč

 

42,00 Kč

 

Pozn. Děti strávníci, které v průběhu školního roku 2018/2019 dovrší sedmi let věku, musí být zařazeni do kategorie strávníci 7 – 10 let.

 

  • Výše úplaty za předškolní vzdělávání za kalendářní měsíc

 

Výše úplaty za předškolní vzdělávání za kalendářní měsíc činí ve třídě s celodenním provozem:

508,- Kč

Předškolní vzdělávání pro děti s povinnou školní docházkou je poskytováno bezúplatně.