Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 

Uvolňování a omlouvání dítěte:

1. telefonicky – do 7:45 hod.

2. osobně – třídní učitelce do 7:45 hod. nebo při plánované absenci (výlet, dovolená,
                  lékař, apod.) i předem

3. písemně – platí pro děti, které mají povinnou předškolní docházku
                     (zn. dosáhly věku 5-ti let do 31. 8.). Zákonný zástupce je povinen
                     vždy dítě omluvit písemně prostřednictvím omluvného listu, který
                     je k dispozici v přízemí na nástěnce s označením Předškoláci
                     nebo na třídách u paní učitelek.

                        Při náhlém onemocnění dítěte rodič dítě telefonicky omluví do 7:45
                     hod. a po nemoci ( při návratu do MŠ) přinese písemnou omluvu
                     prostřednictvím vyplněného omluvného listu.
                        Při plánované absenci dítěte vyplní zákonný zástupce omluvný list
                     a předá jej třídní učitelce nejpozději 1 den před počátkem plánované
                     absence.
                        Pokud zákonný zástupce dítě písemně neomluví, bude ředitelkou
                     školy písemně vyzván, aby tak učinil do 3 dnů. Pokud takto neučiní, je
                     tento způsob kvalifikován jako přestupek a řeší jej přestupková komise
                     obecního úřadu (§ 182a).