Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

VE ŠKOLCEčetba

 

Čteme dětem (nebo nasloucháme s dětmi čtenému textu prostřednictvím CD) každý den před poledním klidem.

Věnujeme se předčtenářským aktivitám v dopoledním kruhu nebo při práci v centrech aktivit:

  • prohlížíme si knihy a listujeme v nich
  • vyhledáváme obrázky
  • čteme dětem krátké pohádky, povídky či příběhy
  • po naslouchání četbě si o knížkách povídáme
  • učíme se s dětmi básničky, říkadla, pořekadla, rozpočítadla ...
  • kreslíme a malujeme postavy ze čtených knih
  • hrajeme scénky

Máme zavedeny Pohádkové sešity. Do nich si děti zakreslují např., jaké shlédly divadlo, jaké školkové akce se účastnily (Drakiáda, cesty do divadel, beseda o pralese, Den s pejsky malamuty apod.), jak si tvořily školková pravidla chování atd. Zpětným listováním v sešitech si prohlížejí obrázky - "čtou" a vzpomínáním posilují paměť.

Časopis PASTELKA - je v MŠ předplacen k dispozici nejen paní učitelkám jako inspirace pro práci s dětmi, ale zejména dětem. Ty si mohou časopisem listovat, "číst", podle něj se naučit básničky, říkadla, písničky, rytmická cvičení, povídat si na různá témata (např. rodina, povolání, doprava, nákupy, hračky, školka - škola, mapa ČR,...), vystřihávat obrázky, účastnit se soutěží, naučit se hry, dozvědět se Co? Proč? Jak? Děti mohou využít pestré nabídky pracovních listů určených ke zkopírování - hrátky s abecedou, grafomotorika, malované čtení, hádanky, angličtina, matematické pojmy a hravá matematika, logické a slovní úvahy. V nich děti kroužkují, dokreslují a vybarvují obrázky, vystřihávají, nalepují, vyhledávají protiklady, doplňují slovíčka, spojují obrázky čarami, podle pokynů malují a pojmenovávají tvary, zapisují počty, hledají společné znaky předmětů a skupiny předmětů pojmenovávají. Jezdí prstem po předkreslených liniích. Paní učitelky mohou využít náměty na rukodělné činnosti a výtvarné aktivity z různých i netradičních materiálů, nápady na pohybové aktivity.

Organizujeme besedy v knihovnách.

KMČ - organizujeme objednávky z Klubu mladých čtenářů nakladatelství Albatros. Více v podsložce KMČ.