Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

ŘEČ

1. ZNÁM ZVÍŘÁTKO, ZNÁM

Sedneme si s dítětem naproti sobě na vzdálenost, v níž dokáže chytit míček. Házíme si míčkem, při jeho chycení vyslovíme jméno zvířete. Na začátku hry můžeme: a,specifikovat skupinu zvířat:
- domácí zvířata
- volně žijící zvířata
- cizokrajná zvířata
- hospodářská zvířata
- vodní zvířata ...
b, upřesnit pravidla:
- názvy zvířat se nesmí opakovat
- název zvířete musí být vysloven do např. 10 sekund apod.
- říkat zvířata na jedno písmeno - např. L (lev, liška, luskoun, lama...)
c, použít sluchovou analýzu a syntézu:
- po vyslovení jména zvířete roztleskat jméno na slabiky a určit jejich počet, např. lev
  → lev (tlesknutí - 1x), gepard  → ge - pard (2x) žirafa → ži - ra - fa (3x)...
- po vyslovení jména zvířete určit počáteční hlásku slova - rak - R, ryba - R, krab - K,
  chobotnice - CH ..., případně poslední hlásku slova - rak - K, ryba - A ...
d, stanovit, že hru hrajeme jako slovní fotbal - vyslovíme jméno zvířete, další hráč
  pokračuje jménem zvířete na poslední hlásku zvířete předchozího, příklad:
  vlk - králík - krab - buvol - liška - aligátor - racek...

Obdobně můžeme hrát hru s rostlinami, hračkami nebo třeba věcmi.


 

2. JAZÝČKU, TUŽ SE!

S dětmi si povídáme o tom, jaké lidské vlastnosti můžeme přiřadit zvířatům, jak zvířata vypadají; jak se říká zvířecímu tátovi, mámě a jejich dětem; kde žijí, čím se živí; pokud jsou domácí, jak se o ně staráme; jak se ozývají; pokud jsou volně žijící, kde přečkávají zimu. Cílem je vyzískat od dětí o daném druhu zvířete co nejvíc informací.


 

3. HÁDANKY

Naučte se hádanky. Vyhledejte v menu složku Předškoláci, podsložku Hádanky a můžete vybírat.